EXTRA

EXTRA

2-stanowiskowa podawarka do tekstyliów. Wydajność do 700 sztuk / godzinę.

Pobierz Broszurę
Kontakt

JAK PRACUJE

Operatorzy układają materiał na jednej z jego krawędzi w słupkach podających.
Rolka korekcyjna przejmuje podaną sztukę i poprawia ją. Serwomotory napędzają wałek korekcyjny, umożliwiając bardzo szybką i precyzyjną korektę. Po wyrównaniu, system próżniowy przejmuje sztukę materiału i przenosi ją na przenośnik wyjściowy w kierunku magla.

Ponieważ EXTRA, aby przekazać sztukę materiału do magla opiera się na wałku korekcyjnym i systemie próżniowym. Praktycznie nie ma w nim skomplikowanych systemów mechanicznych ani ruchomych części.
Nie ma potrzeby, aby operatorzy szukali rogu materiału podawanego, a nawet właściwej krawędzi, ponieważ wałek korekcyjny wyrównuje każdą sztukę.
Wydajność: do 700 sztuk na godzinę – pojedynczy pas ruchu, 2 operatorów *
* Wydajność zależy od wymiarów tekstyliów