Podawarki, Magle I Składarki – Mangle – IronMAX

IRONMAX

Z IRONMAX, Lapauw redefiniuje standardy w maglach gazowych o wysokiej wydajności. Dzięki innowacyjnym funkcjom, takim jak nowa konstrukcja ,,elastycznej niecki” i równoległy układ przepływu oleju, IRONMAX stanowi odpowiedź na dzisiejsze i jutrzejsze wymagania dotyczące zwiększonej jakości i wydajności.

Pobierz broszure
Kontakt
Dzięki przeprojektowanej skrzyni magla i mostom, IRONMAX oferuje największą powierzchnię maglowania w branży. Innowacyjna nowa konstrukcja cienkiej elastycznej niecki daje IRONMAX nawet 2,37 x większą elastyczność niż dzisiejsze konwencjonalne niecki elastyczne. IRONMAX jest również wyposażony w przeprojektowane mosty, które oferują > 1 metrowe przejście do prasowania przez most.
Innowacyjny obwód oleju termicznego IRONMAX jest jedynym takim obwodem przepływu równoległego w branży. Obwód przepływu równoległego IRONMAX tworzy poprzeczny przepływ oleju przez nieckę i mosty, zapewniając najbardziej stałą i jednolitą temperaturę prasowania na całej powierzchni prasowania. Ale to nie wszystko. Obieg równoległego przepływu oleju IRONMAX uwalnia więcej mocy grzewczej niż konwencjonalne układy przepływu szeregowego i utrzymuje tę moc na najbardziej stałym poziomie, niezależnie od rodzaju prasowanej bielizny.
IRONMAX jest wyposażony w indywidualny system sprężynowy Lapauw, zapewniający maksymalną ewakuację wilgoci. W połączeniu z indywidualnym, regulowanym ssaniem na rolkę, poszczególne sprężyny oferują najbardziej wydajny system odprowadzania wilgoci znany w branży. Bardzo mocny i regulowany na rolce.
Dzięki elastycznej niecce i hydraulicznemu systemowi podnoszenia i dociskania tej niecki IRONMAX zapewnia równomierne ciśnienie podczas maglowania na całej powierzchni. IRONMAX również wykorzystuje w pełni technologię ruchomej niecki, co oznacza, że elastyczna niecka dopasowuje się do grubości tkanin i wyściółki, umożliwiając utrzymanie tego samego kontaktu i równomiernego nacisku podczas prasowania.
IRONMAX został zaprojektowany również z myślą o łatwej konserwacji. Strategicznie rozmieszczone i zdejmowane osłony zapewniają łatwy dostęp do wszystkich elementów, nawet do niecki magla i urządzeń elastycznych. Opcjonalne półprzezroczyste osłony boczne umożliwiają wizualną kontrolę i sprawdzenie.