Žehliče s parním ohřevem

ŽEHLIČE S PARNÍM OHŘEVEM

Žehliče Lapauw jsou proslulé svou vysokou kvalitou žehlení, mimořádně nízkými nároky na energii a širokým výrobním sortimentem. Lapauw je v tomto ohledu průkopníkem i měřítkem celého odvětví.

Stáhnout prospekt
Kontaktujte nás
Největším úskalím pro parní vyhřívané flexibilní koryto je tlak páry. Vysoký tlak bude vždy způsobovat pevnostní problémy u tenkého flexibilního koryta.
Právě proto Lapauw preferuje systém se závěsným pantem.
Při použití závěsného pantu, můžeme použít 2 oddělené části dostatečné tloušťky tak, aby snesly obrovské síly, které vyvine vysoký tlak páry. Přitom pant zajišťuje optimální pružnost a přítlak po celé délce žehlící plochy.
Lapauw, jako jediný výrobce, vyrábí celá koryta žehličů z vysoce kvalitní uhlíkové oceli.
S koeficientem vedení tepla 4 krát vyšším než nerezová ocel, koryta z uhlíkové oceli vedou teplo mnohem rychleji. Použitím pouze uhlíkové oceli pro jeho koryto, Lapauw zajišťuje optimální distribuci tepla po celém povrchu žehlení, což odstraňuje „studené skvrny“.
Na rozdíl od hojně užívané technologie flexibilního koryta, které spoléhá na pneumatický systém pro přítlak a zvednutí válce, používá Lapauw hydraulický systém přítlaku koryta k válci.
Hydraulický systém je plně integrován, což vám dává jistotu a nezávislost na jakémkoliv vnějším zdroji stlačeného vzduchu (vzduchový kompresor).
Je to způsob, jak Lapauw zaručuje konzistentní a spolehlivý tlak mezi korytem a válcem.
Most mezi jednotlivými válci na 2 válcovém a 3 válcovém žehliči je ohříván párou. To přináší vyšší rychlost odpařování na vašem žehliči.
Silný, hustý, sešívaný nábal válce je přitlačován samostatnými pružinami. To zajistí, že nábal se neposune ani nepoškodí a to ani při provozu vysokou rychlostí.
Díky systému samostatných pružin a silného nábalu jsou žehliče Lapauw připraveny pro rychlosti zítřka.
2 válcové a 3 válcové žehliče Lapauw mají jediný hnací motor. Kardanovým hřídelem mezi prvním a druhým válcem se zajišťuje synchronizace rychlosti.
Kardanový hřídel se snadno nainstaluje a vyžaduje jen velmi málo údržby během životního cyklu žehliče.